logo

Skønsmæssigt findes der 60-70.000 oliefyr og 120-150.000 naturgasfyr i Danmark. Ca. 30 stykker af sidstnævnte gruppe findes i Egtved Varmeværks forsyningsområde. Folketinget har bestemt alle naturgasfyr skal være konverteret til anden opvarmningsform inden 2030. De forbrugere der er i Egtved er beliggende på Frydsvej, Bakkevej, norsiden af Aftensang samt Nydamsvej. Der er tale om både privat boligbyggeri og erhverv.

Læs hele brevet her