Månedsbrev April 2023

Månedsbrev April 2023

Fra og med 2022 er det et myndighedskrav vi skal oplyse, hvordan årets varmeproduktion er tilvejebragt samt hvilke emissioner der er udledt. Du havde mulighed for at se oplysningerne i din årsopgørels...

Månedsbrev Marts 2023

Månedsbrev Marts 2023

Med starten på marts måned er det indledningen til foråret. Mandag og tirsdag i uge 9 var solen så kraftig at denne i dagtimerne så godt og vel kunne dække byens varmebehov. Biomassekedel og varmepump...