Nyhedsbrev oktober 2021

Nyhedsbrev oktober 2021

Vi har tidligere annonceret at vi gerne ville tilbyde eksisterende naturgaskunder at blive tilsluttet Egtved Varmeværk Amba. Vi blev efter udsendelsen af et prospekt gjort opmærksom på nogle tidsfrist...

Tak fordi I kom

Tak fordi I kom

Når man planlægger indvielse af NY PRODUKTION, vil der naturligt komme gæt på, hvor mange gæster, der vil møde op. Det mest optimistiske bud lød på 300 mennesker og det var ikke helt forkert... Læs...

sep

Månedsbrev September 2021

Vi fik afholdt generalforsamling den 17. august 2021, for det 62. regnskabsår. Der var genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, Suppleanter og ekstern revisor blev genvalgt Læs hel...