Månedsbrev April 2021

Månedsbrev April 2021

Da vi havde de allerlaveste temperaturer her i vinter, modtog vi et par henvendelser fra varmeaftagere, som ikke havde varme nok. De to forbrugere bor i hver sin ende af byen. Kortsigtet og pragmatisk...

Penge

Nyhedsbrev Marts 2021

Hvis du følger anvisningerne her på siden, har du gode forudsætninger for at opnå et komfortabelt indeklima. Samtidig får du et økonomisk fornuftigt varmeforbrug -og skåner miljøet. Temperaturen på de...

logo

Skal du have fjernvarme? Vi giver dig muligheden.

Skønsmæssigt findes der 60-70.000 oliefyr og 120-150.000 naturgasfyr i Danmark. Ca. 30 stykker af sidstnævnte gruppe findes i Egtved Varmeværks forsyningsområde. Folketinget har bestemt alle naturgasf...