Penge

Hvis du følger anvisningerne her på siden, har du gode forudsætninger for at opnå et komfortabelt indeklima. Samtidig får du et økonomisk fornuftigt varmeforbrug -og skåner miljøet. Temperaturen på det varme brugsvand bør ligge imellem 52 og 58 grader C. Ved en højere temperatur opstår der...

Læs hele brevet her