Månedsbrev Marts 2023

Med starten på marts måned er det indledningen til foråret. Mandag og tirsdag i uge 9 var solen så kraftig at denne i dagtimerne så godt og vel kunne dække byens varmebehov. Biomassekedel og varmepumpe må stadig holde for til dækning af behovet af varme i aften- og nattetimer.

Læs hele brevet her