logo

Egtved Varmeværk A.m.b.a.
Ordinær generalforsamling
Afholdes: tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19:00
i Egtved forsamlingshus.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år fremlægges til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 19. marts 2022 (10 dage før generalforsamlingen). Forslag kan afleveres på varmeværkets kontor(Lergårdvej 9) eller mailes på info@egtvedvarme.dk.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden, samt eventuelle forslag, er fremlagt på varmeværkets kontor fra 18. oktober 2017.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen