Nyhedsbrev Sep. 2017

En varmeaftager kontaktede mig i lørdags under Åbent hus i Egtved og spurgte hvorfor vi ikke i langt højere grad havde ”slået på tromme” for at varmepriserne var sat ”voldsomt ned” både som afregningspriser 2016-2017 og som budgetpriser 2017-2018. Det var ifølge ham jo rigtig gode nyheder.

Jeg kunne svare andet end vi havde gjort som vi nu har gjort. Det er meldt ud sammen Årsopgørelsen, som burde være interessant læsning. Det burde måske have været i dagspressen, og det vil vi nok gøre i fremtiden – både når det er prisnedsættelser og prisforhøjelser.

Vi ved allerede nu en del om hvad bestyrelsen for Egtved Varmeværk skal foretage sig i regnskabsåret 2017/2018. Vi skal have:

”Pakket” regnskab 2016-2017 sammen til generalforsamlingen torsdag, den 31. oktober 2017. I det hele taget skal vi have os forberedt os til denne aften, der jo er ”højeste myndighed” i værket.

Selv om det ikke er ret mange år siden at vi har revideret vore vedtægter, skal vi til det igen. Dansk Fjernvarme har udgivet nye standardvedtægter, der som minimum gør at vi skal gennemgå ændringer, og om nødvendigt vedtage nye.
Det ser ud til at Egtved Varmeværk skal ændre regnskabsår til kalenderåret fra 2019. Om det kommer som lov fra Christiansborg eller ”vi selv” skal rette ind. Hvis det sidste er tilfældet, skal der indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger. Det er et offentligt ønske at alle varmeværker over en vis størrelse skal have samme regnskabsår, og dermed bedre mulighed for at ”spejle” sig i hinanden som det udtrykkes. Tiltaget er ikke fyldestgørende og et hvert varmeværk er ”skruet” sammen på sin egen måde, så sammenligning af ovennævnte årsag ikke bliver meget bedre.
Ved udbud skal vi have fundet ud af hvilken entreprenør / -gruppe der skal renovere Rosenhaven i foråret 2018. Det er det sidste større renoveringsprojekt vi skal foretage i forhåbentligvis mange år. Rosenhaven lider af samme skavank som Æblehaven, nemlig at samlinger af fjernvarme er gjort med kilemuffer. Det var det man brugte den gang, men tiden har vist at levetiden er limiteret.
Vi mangler stadig udspil fra Christiansborg hvordan vores produktionsmæssige hverdag kommer til at se ud fra 1. januar 2019. Får vi ikke dækket vore stilstands omkostninger til kraftvarmeanlægget for at skulle stå til rådighed for regulering af EL nettet, bliver den ubetinget pillet ned. Lad mig blot nævne at til den tid skal motoren have et 80.000 timers eftersyn, der koster ”kassen” Det er faktisk alle motorens bevægelige dele, elektronik m.m., der skal skiftes.
Som det nok kan fornemmes har bestyrelsen nok at tage sig til. Vi går til den med krum hals alt sammen til varmeaftagernes bedste.

Og så håber vi jo stadig på lidt ”Indian Summer”.

Sensommerhilsener
Egtved Varmeværk