Egtved Varmeværk A.m.b.A | Søndergade 35, 6040 Egtved | +45 7555 1133 | info@egtvedvarme.dk | CVR. 14 90 95 16

Indsat den Torsdag, 28 sep 2017 13:34:24

23,7 % er i grunden et tal, et procenttal. Det er et vigtigt tal for Egtved Varmeværk. Tallet 23,7 % dækker over årets solvarmeproduktion i forhold de tre andre produktionsplatforme (kedeldrift, motordrift og el kedler) i perioden 1. juli 2016 til 30. april 2017. Oplægget for investeringen på de 32 mio. kr. var en andel på 23 %, så prøven er bestået. Mange af os kan sikkert godt erindre at solen i perioder har været ”fraværende”, så der er i fremtiden håb om at få tallet højere op. Tilsvarende har det på solvarmeproduktionen ikke været nødvendigt at afkøle, på grund af overproduktion. Det er en mulighed / nødvendighed såfremt akkumuleringstankene er fyldte. Det sker ved at recirkulere det varme vand rundt i solpanelerne igen, og dermed afgive varme til ”landskabet”.

Bestyrelsen blev den 26. september præsenteret for regnskabet 2016/2017. Regnskabet blev af bestyrelsen betegnet som tilfredsstillende og accepteret. Det er det regnskab vi lægger frem på generalforsamlingen den 31. oktober 2017 klokken 19:00 i forsamlingshusets lille sal.

19. september 2017 står som en lidt speciel dag produktionsmæssigt. Ingen sol, fordi det er nat, ingen vind fordi der ikke er et blad der rører sig. DANMARK manglede i den grad strøm. De balanceansvarlige hev i alle muligheder for at få tilvejebragt en balance mellem forbrug og produktion af strøm. Der blev importeret el fra Norge, Sverige og Tyskland. Samtidig blev alle decentrale kraftvarmeværker bedt om at træde til. En mulighed, der er til stede, fordi kraftvarmeværkerne får et rådighedsbeløb. Det falder bort i 2019. Vi har i Egtved solgt vor produktion til 2019. Får vi efter dette tidspunkt ikke god dækning og sikkerhed for vore omkostninger, bliver anlægget sandsynligvis skrottet. Vi vil ikke som bestyrelse være lotteriejer, hvor konsekvensen kan være tab for vore varmeaftagere.

Bestyrelsen har vedtaget at Rosenhaven skal renoveres i 2018. Den vil begynde, når frosten er gået af jorden, formegentlig i april.

Efterårshilsener
Egtved Varmeværk A.m.b.A.

Seneste nyt

06 aug 2020
Gasmotorens varmeveksler er blevet renoveret. En veksler består af 2 endeplader hvorimellem der er en masse rustfri plader påført pakninger. Pakninger og plader lader det der skal afkøles passerer...
02 jul 2020
Det bliver Entreprenørfirmaet KT erhvervsbyg A/S, Give, der den 24. juni 2020 er tildelt opgaven for i hovedentreprise at opføre bygningen til det i maskinentreprisen bestilte udstyr som LIN-KA, LEM...
22 jun 2020
Varmeværkets hovedbank skal i fremtiden være SPAR NORD i Vejle. Det har værkets bestyrelse valgt ud fra en helhedsvurdering. Som full-service erhvervsbank vil Spar Nord tage sig af Egtved Varmeværks...
22 jun 2020
Det handler om logo. Det handler om identitet. I rigtig mange år har de to modsatrettede pile været fjernvarmens logo. I starten var det i farverne blå og rød eller sort og rød. Senere kom en version...
04 jun 2020
Egtved Varmeværk Amba vil gerne være ”Social” eller rettere være med på det sociale medie FACEBOOK. Derfor har vi oprettet en FACEBOOK side: EGTVED VARMEVÆRK Amba. Herfra vil vi lægge.... Læs hele...
04 jun 2020
Normalt ville vi starte nødgeneratorerne ca. en gang om måneden. Det var ved at være tid nu - men en spurv har bygget rede i udstødningsrøret på den i Søndergade, så det går ikke. Spurvene skal have...
19 maj 2020
Alle kunder til Egtved Varmeværk skal nu ha` varmepumpe, ligesom de i fremtiden skal ha` varmen leveret fra en biomassekedel. Hver af disse nye produktionsplatforme vil bidrage med op til 35%....
30 apr 2020
Egtved Varmeværks medarbejdere og bestyrelse har det sidste år arbejdet sammen med rådgiverne i DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) samt Arkitektfirmaet ARKIKON om ”NY Produktion. Projektet der...
02 apr 2020
Corona Virussen giver udfordringer i forhold til afholdelse af generalforsamling. På grund af forsamlingsforbud med mere end 10 mennesker i skrivende stund, kunne den lovligt indvarslede...
27 feb 2020
Som tidligere beskrevet har værkets gaskedel fået ny styring. Det virker rigtig godt, og det trænede ”øre” kan konkludere at kedlen har fået ” sin ungdom” tilbage. Rundt omkring i byen har vi cirka...
30 jan 2020
Et stort antal kunder skal have penge tilbage, jævnfør den årsopgørelse der udsendes ultimo januar. Egtved Varmeværk skal udbetale en lille million kroner. Det sker dels fordi folks forbrug har...
02 jan 2020
Velkommen til Egtved Varmeværks 62. regnskabsår. Året bliver utroligt spændende. Starten på året betyder at et nyt takstblad træder i kraft. Som loven foreskriver skal priser meldes ind til...
28 nov 2019
Onsdag den 14. november havde Egtved Varmeværk besøg af en ”langarmet” mobil mandskabskurv. Årsagen var at antenner skulle monteres i skorstenens top. Arbejdet blev dygtigt udført i løbet af et par...
05 nov 2019
Som det fremgår af Vejle Kommunes hjemmeside og dagpressen, har Egtved Varmeværk fået godkendt et projektforslag til opførelse af nyt produktionsanlæg og kontor. Vi har hele tiden sagt at kunderne...
31 okt 2019
9. oktober 2019 deltog formanden i et ”dialogmøde” i Fjernvarmens hus, Kolding. Den afgåede og den siddende regering barsler med et ”styresystem” for varmeværker, der i sin enkelthed vil kvæle...
03 okt 2019
Væsentlige ændringer omkring forbrugerpriser skal meddeles kunderne mindst tre måneder før ikrafttræden. Forsyningsstyrelsen anser ændringer større end +/- 500,00 år for væsentlige. Egtved Varmeværk...
29 aug 2019
”Flueben” er noget vi alle kan bruge, når noget er gjort færdigt. Både som helmål, og som delmål. På værket arbejder vi med rigtig mange sager. Én af dem er at nu skal alle vore kunder have nye...
08 aug 2019
Én af sommerens store ”sysler” på varmeværket er vedligeholdelse af de grønne arealer rundt om solfangerne. Der er brutto ca. 50.000 kvadratmeter. Der går noget fra til levende hegn, der er rundt om...
28 jun 2019
De tiltagende samlivs – og ejer former er en udfordring for de vedtægter vi har i dag. Ofte er der flere ejere af en bolig. Vore kunder, kan som vedtægterne er, selvfølgelig stille forslag til...
02 maj 2019
Du har nu som kunde (det er det nye ord for varmeaftager) fået nye vedtægter. De kan findes på vor hjemmeside. Egentlig er der tale om små justeringer af vedtægten. Et vedtægtsforslag gav dog...

Kontakt os

Egtved Varmeværk A.m.b.A

Om os

Vores personale

Tilmeld nyhedsbrev