Nyhedsbrev Januar 2020

Velkommen til Egtved Varmeværks 62. regnskabsår. Året bliver utroligt spændende. Starten på året betyder at et nyt takstblad træder i kraft. Som loven foreskriver skal priser meldes ind til Forsyningstilsynet inden ikrafttræden. Dette er sket. Hvad priser angår...

Læs hele brevet her

Kontakt os

Du kan let og hurtigt sende os en besked i understående formular.