Nyhedsbrev April 2020

Corona Virussen giver udfordringer i forhold til afholdelse af generalforsamling. På grund af forsamlingsforbud med mere end 10 mennesker i skrivende stund, kunne den lovligt indvarslede generalforsamling den 31. marts 2020 ikke afholdes...

Læs hele brevet her