Egtved Varmeværk A.m.b.A | Søndergade 35, 6040 Egtved | +45 7555 1133 | info@egtvedvarme.dk | CVR. 14 90 95 16

Indsat den Søndag, 13 nov 2016 12:50:22

Tirsdag den 1. november 2016 midt om eftermiddagen forsvandt varmen fra hele Egtved by. Hvis det havde været om sommeren betød det måske ikke så meget, men på denne dag er det ”alvorligt” – Det er jo ikke sjovt at fryse.

Varmeværket havde i flere dage haft styringsmæssige problemer i forhold til produktion i Søndergade og distribution til Lergården. Vi kunne styre det i starten men tirsdag eftermiddag gik det galt. Hvad gik galt: Vort nye SRO anlæg (det der styrer, regulerer og overvåger hele produktion og distribution) spillede os et puds. Vort tekniske personale skal lære det at kende og i øvrigt lære samspillet med de fire produktionsplatforme (kedel-, motor, el-kedel og sol).

Der er overalt i produktionen følere der giver alarm, hvis noget er galt. Den, der har vagten, bliver tilkaldt omgående, for at finde løsninger til at oprette produktion og distribution. Det indebar, i dette tilfælde, at der skulle tilkaldes ekstern hjælp. Varmeforsyningen var oprettet igen klokken 22:00.

Naturlig nok kontakter vore varmeaftagere værket, når radiatorerne bliver kolde eller det varme vand ikke længere er til stede. Vore kunder har krav på information. Vagten skulle ud over at løse problemer også besvare opkald. Her var Egtved Varmeværk ikke gode nok til at informere. Vi lægger os nu i selen for at finde en måde på hvordan vi kan informere vore varmeaftagere, når der er forsyningsmæssige problemer. Hvordan – det melder vi ud, når vi har løsningen. Heldigvis er det sjældent at det forsyningsmæssigt går ”så galt” men stadigvæk er information en god ting. Vi skal beklage de gener vi har påført vore varmeaftagere.

Med anden rate modtog vore varmeaftagere mulighed for at følge med i Deres forbrug. Via et nyt menupunkt: eForsyning, kan man med det medsendte brugernavn og kodeord se sit forbrug, ligesom du kan se de dokumenter der er gældende for leveringsforholdet mellem værket og dig. Alt er ikke på plads endnu – men det kommer. Værket aflæser forbruget ved hvert månedsskifte, og dette opdateres ca. en uge efter. Aflæsningen der foregår via måleren og signalstationer rundt i byen tager godt et døgn. Derefter skal informationerne bearbejdes inden de er synlige for vore varmeaftagere.

Oktober måned har formegentlig kostet vore varmeaftagere et større forbrug. Vi har på værket produceret mere end normalt. Det har været koldt, blæsende og vådt.

Seneste nyt

06 aug 2020
Gasmotorens varmeveksler er blevet renoveret. En veksler består af 2 endeplader hvorimellem der er en masse rustfri plader påført pakninger. Pakninger og plader lader det der skal afkøles passerer...
02 jul 2020
Det bliver Entreprenørfirmaet KT erhvervsbyg A/S, Give, der den 24. juni 2020 er tildelt opgaven for i hovedentreprise at opføre bygningen til det i maskinentreprisen bestilte udstyr som LIN-KA, LEM...
22 jun 2020
Varmeværkets hovedbank skal i fremtiden være SPAR NORD i Vejle. Det har værkets bestyrelse valgt ud fra en helhedsvurdering. Som full-service erhvervsbank vil Spar Nord tage sig af Egtved Varmeværks...
22 jun 2020
Det handler om logo. Det handler om identitet. I rigtig mange år har de to modsatrettede pile været fjernvarmens logo. I starten var det i farverne blå og rød eller sort og rød. Senere kom en version...
04 jun 2020
Egtved Varmeværk Amba vil gerne være ”Social” eller rettere være med på det sociale medie FACEBOOK. Derfor har vi oprettet en FACEBOOK side: EGTVED VARMEVÆRK Amba. Herfra vil vi lægge.... Læs hele...
04 jun 2020
Normalt ville vi starte nødgeneratorerne ca. en gang om måneden. Det var ved at være tid nu - men en spurv har bygget rede i udstødningsrøret på den i Søndergade, så det går ikke. Spurvene skal have...
19 maj 2020
Alle kunder til Egtved Varmeværk skal nu ha` varmepumpe, ligesom de i fremtiden skal ha` varmen leveret fra en biomassekedel. Hver af disse nye produktionsplatforme vil bidrage med op til 35%....
30 apr 2020
Egtved Varmeværks medarbejdere og bestyrelse har det sidste år arbejdet sammen med rådgiverne i DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) samt Arkitektfirmaet ARKIKON om ”NY Produktion. Projektet der...
02 apr 2020
Corona Virussen giver udfordringer i forhold til afholdelse af generalforsamling. På grund af forsamlingsforbud med mere end 10 mennesker i skrivende stund, kunne den lovligt indvarslede...
27 feb 2020
Som tidligere beskrevet har værkets gaskedel fået ny styring. Det virker rigtig godt, og det trænede ”øre” kan konkludere at kedlen har fået ” sin ungdom” tilbage. Rundt omkring i byen har vi cirka...
30 jan 2020
Et stort antal kunder skal have penge tilbage, jævnfør den årsopgørelse der udsendes ultimo januar. Egtved Varmeværk skal udbetale en lille million kroner. Det sker dels fordi folks forbrug har...
02 jan 2020
Velkommen til Egtved Varmeværks 62. regnskabsår. Året bliver utroligt spændende. Starten på året betyder at et nyt takstblad træder i kraft. Som loven foreskriver skal priser meldes ind til...
28 nov 2019
Onsdag den 14. november havde Egtved Varmeværk besøg af en ”langarmet” mobil mandskabskurv. Årsagen var at antenner skulle monteres i skorstenens top. Arbejdet blev dygtigt udført i løbet af et par...
05 nov 2019
Som det fremgår af Vejle Kommunes hjemmeside og dagpressen, har Egtved Varmeværk fået godkendt et projektforslag til opførelse af nyt produktionsanlæg og kontor. Vi har hele tiden sagt at kunderne...
31 okt 2019
9. oktober 2019 deltog formanden i et ”dialogmøde” i Fjernvarmens hus, Kolding. Den afgåede og den siddende regering barsler med et ”styresystem” for varmeværker, der i sin enkelthed vil kvæle...
03 okt 2019
Væsentlige ændringer omkring forbrugerpriser skal meddeles kunderne mindst tre måneder før ikrafttræden. Forsyningsstyrelsen anser ændringer større end +/- 500,00 år for væsentlige. Egtved Varmeværk...
29 aug 2019
”Flueben” er noget vi alle kan bruge, når noget er gjort færdigt. Både som helmål, og som delmål. På værket arbejder vi med rigtig mange sager. Én af dem er at nu skal alle vore kunder have nye...
08 aug 2019
Én af sommerens store ”sysler” på varmeværket er vedligeholdelse af de grønne arealer rundt om solfangerne. Der er brutto ca. 50.000 kvadratmeter. Der går noget fra til levende hegn, der er rundt om...
28 jun 2019
De tiltagende samlivs – og ejer former er en udfordring for de vedtægter vi har i dag. Ofte er der flere ejere af en bolig. Vore kunder, kan som vedtægterne er, selvfølgelig stille forslag til...
02 maj 2019
Du har nu som kunde (det er det nye ord for varmeaftager) fået nye vedtægter. De kan findes på vor hjemmeside. Egentlig er der tale om små justeringer af vedtægten. Et vedtægtsforslag gav dog...

Kontakt os

Egtved Varmeværk A.m.b.A

Om os

Vores personale

Tilmeld nyhedsbrev