Månedsbrev April 2021

Da vi havde de allerlaveste temperaturer her i vinter, modtog vi et par henvendelser fra varmeaftagere, som ikke havde varme nok. De to forbrugere bor i hver sin ende af byen. Kortsigtet og pragmatisk løste det sig ved at temperaturen steg igen - men hvad var den dybere årsag?

Læs hele brevet her