Egtved Varmeværk A.m.b.A | Søndergade 35, 6040 Egtved | +45 7555 1133 | info@egtvedvarme.dk | CVR. 14 90 95 16

Velkommen til Egtved Varmeværks 62. regnskabsår. Året bliver utroligt spændende. Starten på året betyder at et nyt takstblad træder i kraft. Som loven foreskriver skal priser meldes ind til Forsyningstilsynet inden ikrafttræden. Dette er sket. Hvad priser angår...

Onsdag den 14. november havde Egtved Varmeværk besøg af en ”langarmet” mobil mandskabskurv. Årsagen var at antenner skulle monteres i skorstenens top. Arbejdet blev dygtigt udført i løbet af et par timer. Antennerne skal bruges til...

Som det fremgår af Vejle Kommunes hjemmeside og dagpressen, har Egtved Varmeværk fået godkendt et projektforslag til opførelse af nyt produktionsanlæg og kontor. Vi har hele tiden sagt at kunderne skulle informeres inden vi gik i gang. Det står vi stadig fast på!...

Sider

Seneste nyt

01 okt 2020
Det har, siden vi offentliggjorde nye lavere tilslutningspriser, givet resultater, Flere borger har, hvor der er mulighed, bestilt fjernvarme. Går andre i tanker om at skulle bygge i byen i de udstykninger hvor vi har fjernvarme.... Læs hele brevet her
08 okt 2020
Siden midten af 0`erne har en 8,5 MW gaskedel trukket det store læs i produktionen af fjernvarme for Egtved Varmeværk Amba. For ca. 5 år siden konstaterede man vandtab på kedlen, som kom fra utætte rør. Skaden var ikke større end at rørene blev svejst til. Det har vi måtte gøre i to tempi, dog totalt mindre end 10 rør ud af knap 150. Nu tør vi ikke vente længere! Derfor er en reparation sat i gang. Læs hele brevet her

Seneste nyt

29 okt 2020
Stort tillykke til Jelling Varmeværk og Bredsten Balle Kraftvarmeværk for at de også har fundet løsninger for Deres fremtidige produktion, der er CO2frie. De gør det ved at tilslutte sig... Læs hele...
08 okt 2020
Siden midten af 0`erne har en 8,5 MW gaskedel trukket det store læs i produktionen af fjernvarme for Egtved Varmeværk Amba. For ca. 5 år siden konstaterede man vandtab på kedlen, som kom fra utætte...
01 okt 2020
Det har, siden vi offentliggjorde nye lavere tilslutningspriser, givet resultater, Flere borger har, hvor der er mulighed, bestilt fjernvarme. Går andre i tanker om at skulle bygge i byen i de...
04 sep 2020
Så fik vi afholdt den ordinære generalforsamling for 2019. Ikke helt på vanlig vis, for Covid19 ”danser stadig” og alle må tage de nødvendige forholdsregler. Det blev således denne gang... Læs hele...
06 aug 2020
Gasmotorens varmeveksler er blevet renoveret. En veksler består af 2 endeplader hvorimellem der er en masse rustfri plader påført pakninger. Pakninger og plader lader det der skal afkøles...
02 jul 2020
Det bliver Entreprenørfirmaet KT erhvervsbyg A/S, Give, der den 24. juni 2020 er tildelt opgaven for i hovedentreprise at opføre bygningen til det i maskinentreprisen bestilte udstyr som LIN-KA, LEM...
22 jun 2020
Varmeværkets hovedbank skal i fremtiden være SPAR NORD i Vejle. Det har værkets bestyrelse valgt ud fra en helhedsvurdering. Som full-service erhvervsbank vil Spar Nord tage sig af Egtved Varmeværks...
22 jun 2020
Det handler om logo. Det handler om identitet. I rigtig mange år har de to modsatrettede pile været fjernvarmens logo. I starten var det i farverne blå og rød eller sort og rød. Senere kom en version...
04 jun 2020
Egtved Varmeværk Amba vil gerne være ”Social” eller rettere være med på det sociale medie FACEBOOK. Derfor har vi oprettet en FACEBOOK side: EGTVED VARMEVÆRK Amba. Herfra vil vi lægge.... Læs hele...
04 jun 2020
Normalt ville vi starte nødgeneratorerne ca. en gang om måneden. Det var ved at være tid nu - men en spurv har bygget rede i udstødningsrøret på den i Søndergade, så det går ikke. Spurvene skal have...
19 maj 2020
Alle kunder til Egtved Varmeværk skal nu ha` varmepumpe, ligesom de i fremtiden skal ha` varmen leveret fra en biomassekedel. Hver af disse nye produktionsplatforme vil bidrage med op til 35%....
30 apr 2020
Egtved Varmeværks medarbejdere og bestyrelse har det sidste år arbejdet sammen med rådgiverne i DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) samt Arkitektfirmaet ARKIKON om ”NY Produktion. Projektet der...
02 apr 2020
Corona Virussen giver udfordringer i forhold til afholdelse af generalforsamling. På grund af forsamlingsforbud med mere end 10 mennesker i skrivende stund, kunne den lovligt indvarslede...
27 feb 2020
Som tidligere beskrevet har værkets gaskedel fået ny styring. Det virker rigtig godt, og det trænede ”øre” kan konkludere at kedlen har fået ” sin ungdom” tilbage. Rundt omkring i byen har vi cirka...
30 jan 2020
Et stort antal kunder skal have penge tilbage, jævnfør den årsopgørelse der udsendes ultimo januar. Egtved Varmeværk skal udbetale en lille million kroner. Det sker dels fordi folks forbrug har...
02 jan 2020
Velkommen til Egtved Varmeværks 62. regnskabsår. Året bliver utroligt spændende. Starten på året betyder at et nyt takstblad træder i kraft. Som loven foreskriver skal priser meldes ind til...
28 nov 2019
Onsdag den 14. november havde Egtved Varmeværk besøg af en ”langarmet” mobil mandskabskurv. Årsagen var at antenner skulle monteres i skorstenens top. Arbejdet blev dygtigt udført i løbet af et par...
05 nov 2019
Som det fremgår af Vejle Kommunes hjemmeside og dagpressen, har Egtved Varmeværk fået godkendt et projektforslag til opførelse af nyt produktionsanlæg og kontor. Vi har hele tiden sagt at kunderne...
31 okt 2019
9. oktober 2019 deltog formanden i et ”dialogmøde” i Fjernvarmens hus, Kolding. Den afgåede og den siddende regering barsler med et ”styresystem” for varmeværker, der i sin enkelthed vil kvæle...
03 okt 2019
Væsentlige ændringer omkring forbrugerpriser skal meddeles kunderne mindst tre måneder før ikrafttræden. Forsyningsstyrelsen anser ændringer større end +/- 500,00 år for væsentlige. Egtved Varmeværk...

Kontakt os

Egtved Varmeværk A.m.b.A

Om os

Vores personale

Tilmeld nyhedsbrev