Egtved Varmeværk A.m.b.A | Søndergade 35, 6040 Egtved | +45 7555 1133 | info@egtvedvarme.dk | CVR. 14 90 95 16

Indsat den Søndag, 13 nov 2016 13:05:59

Der er nu mulighed for at følge dit varmeforbrug, se dine opgørelse m.m. her på siden.

Ved at klikke på eForsyning øverst i menuen er der mulighed for at logge ind.

Der er sammen men 2. rates opkrævning sendt jeres forbrugernummer og en pin kode til brug for at logge på.

Der er mulighed for at se forbrug m.m. flere år tilbage.

I er velkommen til at kontakte os i kontortiden torsdag 9.00 - 15.00 eller på mail kontor@egtvedvarme.dk, hvis der er spørgsmål.

Egtved Varmeværk A.m.b.a.


Ordinær generalforsamling

Afholdes:

tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19:00

i Egtved Hallens mødelokale

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år fremlægges til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 24. september 2016 (10 dage før generalforsamlingen). Forslag kan afleveres på varmeværkets kontor eller mailes på info@egtvedvarme.dk.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleanter.

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

 

Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden, samt eventuelle forslag, er fremlagt på varmeværkets kontor fra 27. september 2016.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Seneste nyt

19 feb 2018
Egtved Varmeværk har den seneste måned været i medierne med et nødråb omkring bortfaldet at grundbeløbet fra 2019. Klik her for at læse hele brevet
05 jan 2018
2018 bliver et år i forandringens tegn. Der er kun 12 måmeder til grundbeløbet falder væk. Som det ser ud nu må varmeaftagere se store prisstigninger i møde. Klik her for at læse hele brevet

Seneste nyt

19 feb 2018
Egtved Varmeværk har den seneste måned været i medierne med et nødråb omkring bortfaldet at grundbeløbet fra 2019. Klik her for at læse hele brevet
05 jan 2018
2018 bliver et år i forandringens tegn. Der er kun 12 måmeder til grundbeløbet falder væk. Som det ser ud nu må varmeaftagere se store prisstigninger i møde. Klik her for at læse hele brevet
21 dec 2017
Varmeaftagere, medarbejdere, bestyrelse,samarbejdende varmeværker og leverandører ønskes en rigtig god jul og et godt nytår samt det bedste for året der kommer. 2018 bliver et år i forandringens tegn...
04 dec 2017
Bestyrelsen har den 23. november afholdt bestyrelsesmøde 5905 som det første efter generalforsamlingen 2016-17 Formanden bød velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Klaus H. Pedersen og Torben...
28 sep 2017
Egtved Varmeværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling Afholdes: tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19:00 i forsamlingshusets lille sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det...
28 sep 2017
23,7 % er i grunden et tal, et procenttal. Det er et vigtigt tal for Egtved Varmeværk. Tallet 23,7 % dækker over årets solvarmeproduktion i forhold de tre andre produktionsplatforme (kedeldrift,...
31 aug 2017
En varmeaftager kontaktede mig i lørdags under Åbent hus i Egtved og spurgte hvorfor vi ikke i langt højere grad havde ”slået på tromme” for at varmepriserne var sat ”voldsomt ned” både som...
01 jul 2017
Med indgangen til juli måned begynder Egtved Varmeværk på sit 59. regnskabsår. Indgangen til det nye år betyder nye priser.   Se hele nyhedsbrevet her
15 maj 2017
Læs om nye vedtægter, renovering, nye regler for tilslutning, sol og regnskabets afslutning 2016-2017. Bestyrelsen har på et møde den 25. april vedtaget nye almindelige og tekniske...
24 mar 2017
Renovering af Æblehavens hoved– og stikledninger starter den 3. april 2017. Arbejdet er lagt i hænderne på Østergaard Entreprise og Munck Forsyning. Vi ved at det vil give gener. I de første 3 uger...
02 mar 2017
Marts brev 2017 Vi er nu i den første forårsmåned, hvis vi skal tro kalenderen. Den ”værste” vinter skulle nu være bag os. Det er bare at glæde os til at solen kommer endnu højere op på himlen, så vi...
20 jan 2017
Kære varmeaftagere 2017 er starten på en ny hjemmeside. Den gamle trængte til en opstrammer både visuelt og teknisk. Visuelt skulle det gerne betyde at siden nemmere kan vises på mobiltelefoner og...
12 jan 2017
Vi ønsker vore varmeaftagere, leverandører, bestyrelsen og personale en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Med indvielsen af solvarmeanlægget den 10. september 2016 gik dette i normal drift. Vi...
13 nov 2016
Der er nu mulighed for at følge dit varmeforbrug, se dine opgørelse m.m. her på siden. Ved at klikke på eForsyning øverst i menuen er der mulighed for at logge ind. Der er sammen men 2. rates...
13 nov 2016
Tirsdag den 1. november 2016 midt om eftermiddagen forsvandt varmen fra hele Egtved by. Hvis det havde været om sommeren betød det måske ikke så meget, men på denne dag er det ”alvorligt” – Det er jo...

Kontakt os

Egtved Varmeværk A.m.b.A

Om os

Vores personale

Tilmeld nyhedsbrev