Egtved Varmeværk A.m.b.A | Søndergade 35, 6040 Egtved | +45 7555 1133 | info@egtvedvarme.dk | CVR. 14 90 95 16

Indsat den Torsdag, 02 mar 2017 14:15:00

Marts brev 2017
Vi er nu i den første forårsmåned, hvis vi skal tro kalenderen. Den ”værste” vinter skulle nu være bag os. Det er bare at glæde os til at solen kommer endnu højere op på himlen, så vi kan få producerer noget solvarme.
Ny informationskrav gør at det nu skal være muligt at se sit eget forbrug minimum 3 gange om året (jævnt fordelt forstås). Egtved Varmeværk opfylder disse krav. På vor hjemmeside finder du eForsyning. Her kan du ved hjælp af et kodeord (som du finder på din sidste faktura fra Egtved Varmeværk) finde dine forbrugstal. Der aflæses én gang i måneden. Her kan du også se øvrige aftaler mellem værket og dig.
Renovering 2017 / Æblehaven er lagt i hænderne på Østergaard Entreprise. De var Dem der kunne fremlægge det mest attraktive tilbud på at få arbejdet udført. Arbejdet går i gang efter påske, og skal være afsluttet inden ”fyringssæson 2017/18”. De berørte varmeaftagere vil høre i god tid.

Renovering omfatter også nye stikledninger til de enkelte varmeaftageres huse. Det betyder at der skal være uhindret adgang til de indvendige stophaner. Er der ikke det, kræver Egtved Varmeværk at der opsættes et udvendigt målerskab. Vore varmeaftagere skal også være opmærksomme på at såfremt det er nødvendigt at ”gå i gulv eller væg” renoveres der kun til betongulv eller rå væg. Fordi Egtved Varmeværk eller dens entreprenører er nødt til at beskadige gulv omkring indføringen af stikledningen, kan man ikke forvente at man får et helt nyt bryggersgulv / nymalede vægge etc. Vi reetablerer opgravning tilbage til oprindelig stand.

Seneste nyt

04 dec 2017
Bestyrelsen har den 23. november afholdt bestyrelsesmøde 5905 som det første efter generalforsamlingen 2016-17 Formanden bød velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Klaus H. Pedersen og Torben Rødtness med ønsket om at de vil tage godt fat om de opgaver en bestyrelse nu har. Klik her for at læse hele brevet
28 sep 2017
23,7 % er i grunden et tal, et procenttal. Det er et vigtigt tal for Egtved Varmeværk. Tallet 23,7 % dækker over årets solvarmeproduktion i forhold de tre andre produktionsplatforme (kedeldrift, motordrift og el kedler) i perioden 1. juli 2016 til 30. april 2017. Oplægget for investeringen på de 32 mio. kr. var en andel på 23 %, så prøven er bestået. Mange af os kan sikkert godt erindre at solen i perioder har været ”fraværende”, så der er i fremtiden håb om at få tallet højere op. Tilsvarende...

Seneste nyt

04 dec 2017
Bestyrelsen har den 23. november afholdt bestyrelsesmøde 5905 som det første efter generalforsamlingen 2016-17 Formanden bød velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Klaus H. Pedersen og Torben...
28 sep 2017
Egtved Varmeværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling Afholdes: tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19:00 i forsamlingshusets lille sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det...
28 sep 2017
23,7 % er i grunden et tal, et procenttal. Det er et vigtigt tal for Egtved Varmeværk. Tallet 23,7 % dækker over årets solvarmeproduktion i forhold de tre andre produktionsplatforme (kedeldrift,...
31 aug 2017
En varmeaftager kontaktede mig i lørdags under Åbent hus i Egtved og spurgte hvorfor vi ikke i langt højere grad havde ”slået på tromme” for at varmepriserne var sat ”voldsomt ned” både som...
01 jul 2017
Med indgangen til juli måned begynder Egtved Varmeværk på sit 59. regnskabsår. Indgangen til det nye år betyder nye priser.   Se hele nyhedsbrevet her
15 maj 2017
Læs om nye vedtægter, renovering, nye regler for tilslutning, sol og regnskabets afslutning 2016-2017. Bestyrelsen har på et møde den 25. april vedtaget nye almindelige og tekniske...
24 mar 2017
Renovering af Æblehavens hoved– og stikledninger starter den 3. april 2017. Arbejdet er lagt i hænderne på Østergaard Entreprise og Munck Forsyning. Vi ved at det vil give gener. I de første 3 uger...
02 mar 2017
Marts brev 2017 Vi er nu i den første forårsmåned, hvis vi skal tro kalenderen. Den ”værste” vinter skulle nu være bag os. Det er bare at glæde os til at solen kommer endnu højere op på himlen, så vi...
20 jan 2017
Kære varmeaftagere 2017 er starten på en ny hjemmeside. Den gamle trængte til en opstrammer både visuelt og teknisk. Visuelt skulle det gerne betyde at siden nemmere kan vises på mobiltelefoner og...
12 jan 2017
Vi ønsker vore varmeaftagere, leverandører, bestyrelsen og personale en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Med indvielsen af solvarmeanlægget den 10. september 2016 gik dette i normal drift. Vi...
13 nov 2016
Der er nu mulighed for at følge dit varmeforbrug, se dine opgørelse m.m. her på siden. Ved at klikke på eForsyning øverst i menuen er der mulighed for at logge ind. Der er sammen men 2. rates...
13 nov 2016
Tirsdag den 1. november 2016 midt om eftermiddagen forsvandt varmen fra hele Egtved by. Hvis det havde været om sommeren betød det måske ikke så meget, men på denne dag er det ”alvorligt” – Det er jo...

Kontakt os

Egtved Varmeværk A.m.b.A

Om os

Vores personale

Tilmeld nyhedsbrev