Egtved Varmeværk A.m.b.A | Søndergade 35, 6040 Egtved | +45 7555 1133 | info@egtvedvarme.dk | CVR. 14 90 95 16

Indsat den Torsdag, 28 sep 2017 15:41:23

Egtved Varmeværk A.m.b.a.
Ordinær generalforsamling
Afholdes: tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19:00
i forsamlingshusets lille sal.

Dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 • 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
 • 5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år fremlægges til orientering.
 • 6. Forslag fra bestyrelsen.
 • 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 21. oktober 2017 (10 dage før generalforsamlingen). Forslag kan afleveres på varmeværkets kontor eller mailes på info@egtvedvarme.dk.
 • 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • 9. Valg af suppleanter.
 • 10. Valg af revisor.
 • 11. Eventuelt.

Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden, samt eventuelle forslag, er fremlagt på varmeværkets kontor fra 18. oktober 2017.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Seneste nyt

28 sep 2017
23,7 % er i grunden et tal, et procenttal. Det er et vigtigt tal for Egtved Varmeværk. Tallet 23,7 % dækker over årets solvarmeproduktion i forhold de tre andre produktionsplatforme (kedeldrift, motordrift og el kedler) i perioden 1. juli 2016 til 30. april 2017. Oplægget for investeringen på de 32 mio. kr. var en andel på 23 %, så prøven er bestået. Mange af os kan sikkert godt erindre at solen i perioder har været ”fraværende”, så der er i fremtiden håb om at få tallet højere op. Tilsvarende...
28 sep 2017
Egtved Varmeværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling Afholdes: tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19:00 i forsamlingshusets lille sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år fremlægges til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7...

Seneste nyt

13 nov 2016
Tirsdag den 1. november 2016 midt om eftermiddagen forsvandt varmen fra hele Egtved by. Hvis det havde været om sommeren betød det måske ikke så meget, men på denne dag er det ”alvorligt” – Det er jo...
13 nov 2016
Der er nu mulighed for at følge dit varmeforbrug, se dine opgørelse m.m. her på siden. Ved at klikke på eForsyning øverst i menuen er der mulighed for at logge ind. Der er sammen men 2. rates...
12 jan 2017
Vi ønsker vore varmeaftagere, leverandører, bestyrelsen og personale en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Med indvielsen af solvarmeanlægget den 10. september 2016 gik dette i normal drift. Vi...
20 jan 2017
Kære varmeaftagere 2017 er starten på en ny hjemmeside. Den gamle trængte til en opstrammer både visuelt og teknisk. Visuelt skulle det gerne betyde at siden nemmere kan vises på mobiltelefoner og...
02 mar 2017
Marts brev 2017 Vi er nu i den første forårsmåned, hvis vi skal tro kalenderen. Den ”værste” vinter skulle nu være bag os. Det er bare at glæde os til at solen kommer endnu højere op på himlen, så vi...
24 mar 2017
Renovering af Æblehavens hoved– og stikledninger starter den 3. april 2017. Arbejdet er lagt i hænderne på Østergaard Entreprise og Munck Forsyning. Vi ved at det vil give gener. I de første 3 uger...
15 maj 2017
Læs om nye vedtægter, renovering, nye regler for tilslutning, sol og regnskabets afslutning 2016-2017. Bestyrelsen har på et møde den 25. april vedtaget nye almindelige og tekniske...
01 jul 2017
Med indgangen til juli måned begynder Egtved Varmeværk på sit 59. regnskabsår. Indgangen til det nye år betyder nye priser.   Se hele nyhedsbrevet her
31 aug 2017
En varmeaftager kontaktede mig i lørdags under Åbent hus i Egtved og spurgte hvorfor vi ikke i langt højere grad havde ”slået på tromme” for at varmepriserne var sat ”voldsomt ned” både som...
28 sep 2017
23,7 % er i grunden et tal, et procenttal. Det er et vigtigt tal for Egtved Varmeværk. Tallet 23,7 % dækker over årets solvarmeproduktion i forhold de tre andre produktionsplatforme (kedeldrift,...

Kontakt os

Egtved Varmeværk A.m.b.A

Om os

Vores personale

Tilmeld nyhedsbrev